RoháčekŽalmy50,12

Žalmy 50:12

Ak zlačniem, ne­poviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náp­lň.


Verš v kontexte

11 Znám všet­ko vtác­tvo všet­kých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.
12 Ak zlačniem, ne­poviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náp­lň.
13 A po­tom či azda jedám mäso volov a pijem krv koz­lov?

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

12 Ak zlačniem, ne­poviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náp­lň.

Evanjelický

12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som ti, bo môj je svet i všet­ka jeho náp­lň.

Ekumenický

12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som to tebe, veď môj je svet so všet­kým, čo je v ňom.

Bible21

12 Ne­požádám tě, i kdybych hla­dověl – mně patří svět i všech­no v něm!