RoháčekŽalmy50,10

Žalmy 50:10

Lebo veď moja je všet­ka les­ná zver i hovädá na tisícich vr­choch.


Verš v kontexte

9 Ne­vez­mem z tvoj­ho domu jun­ca a z tvojich chlievov koz­lov.
10 Lebo veď moja je všet­ka les­ná zver i hovädá na tisícich vr­choch.
11 Znám všet­ko vtác­tvo všet­kých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo veď moja je všet­ka les­ná zver i hovädá na tisícich vr­choch.

Evanjelický

10 Lebo mne pat­rí všet­ka les­ná zver a tisíce dobyt­ka na vr­choch.

Ekumenický

10 lebo moja je všet­ka les­ná zver a na vr­choch dobyt­ka na tisíce.

Bible21

10 Všech­na zvěř v lese pře­ce patří mi, také do­by­tek na horách ne­sčetných.