RoháčekŽalmy46,12

Žalmy 46:12

Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.


Verš v kontexte

10 Činí voj­nám priet­rž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom
11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

Evanjelický

12 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.

Ekumenický

12 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

Bible21

12 S ná­mi je Hos­po­din zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! sé­la