RoháčekŽalmy42,6

Žalmy 42:6

Prečo si smut­ná, moja duša, a p­rečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie jeho tvári.


Verš v kontexte

5 Keď sa roz­pomínam na to, vy­lievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zá­stupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, sláv­nost­né množs­tvo.
6 Prečo si smut­ná, moja duša, a p­rečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie jeho tvári.
7 Môj Bože, moja duša smúti vo mne; pre­to sa roz­pomínam na teba zo zeme Jor­dána, zo zeme výšin Hermona a od vr­chu Mic'ára.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

6 Prečo si smut­ná, moja duša, a p­rečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie jeho tvári.

Evanjelický

6 Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu.

Ekumenický

6 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

Bible21

6 Pro­č jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchra­na!