RoháčekŽalmy42,5

Žalmy 42:5

Keď sa roz­pomínam na to, vy­lievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zá­stupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, sláv­nost­né množs­tvo.


Verš v kontexte

4 Lebo ta prišlo, že mi je moja slza chlebom vod­ne i vnoci, keď mi hovoria každý deň: Kdeže je tvoj Bôh?
5 Keď sa roz­pomínam na to, vy­lievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zá­stupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, sláv­nost­né množs­tvo.
6 Prečo si smut­ná, moja duša, a p­rečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie jeho tvári.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

5 Keď sa roz­pomínam na to, vy­lievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zá­stupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, sláv­nost­né množs­tvo.

Evanjelický

5 Na to chcem spomínať a vy­liať svoje srd­ce, že do Božieho domu v zá­stupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaky so svätiacim davom.

Ekumenický

5 Spomínam na to a dušu si vy­lievam, ako som chodieval so zá­stupom a vodieval do Božieho domu sláv­nost­ný zá­stup so zvučným plesaním a s vďakou.

Bible21

5 Duše mě opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástu­py chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral­se zvučným jáso­tem a písní chval, když o svátku se zástup ra­doval.