RoháčekŽalmy39,4

Žalmy 39:4

Moje srd­ce sa roz­pálilo v mojom vnút­ri, a keď som roz­mýšľal, zanietil sa vo mne oheň; vravel som svojím jazykom


Verš v kontexte

3 A tak som ne­vydal hlasu jako ne­mý a mlčal som viac, než bolo dob­re. Ale moja bolesť sa búrila.
4 Moje srd­ce sa roz­pálilo v mojom vnút­ri, a keď som roz­mýšľal, zanietil sa vo mne oheň; vravel som svojím jazykom
5 a riekol som: Daj mi znať, ó, Hos­podine, môj koniec, a jaký je výmer mojich dní, aby som vedel, ako rých­le sa po­miniem.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

4 Moje srd­ce sa roz­pálilo v mojom vnút­ri, a keď som roz­mýšľal, zanietil sa vo mne oheň; vravel som svojím jazykom

Evanjelický

4 Tlelo mi srd­ce vo vnút­ri, pri roz­jímaní oheň vzplanul vo mne. Musel som pre­hovoriť jazykom:

Ekumenický

4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.

Bible21

4 Srd­ce mě pá­li­lo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk za­čal pro­mlou­vat: