RoháčekŽalmy37,4

Žalmy 37:4

Kochaj sa v Hos­podinovi, a dá ti žiados­ti tvoj­ho srd­ca.


Verš v kontexte

3 Nadej sa na Hos­podina a čiň dob­ré; bývaj v zemi a živ sa spraved­live.
4 Kochaj sa v Hos­podinovi, a dá ti žiados­ti tvoj­ho srd­ca.
5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu a nadej sa na neho, a on učiní.

späť na Žalmy, 37

Príbuzné preklady Roháček

4 Kochaj sa v Hos­podinovi, a dá ti žiados­ti tvoj­ho srd­ca.

Evanjelický

4 Raduj sa v Hos­podinovi a dá ti, po čom ti srd­ce túži.

Ekumenický

4 Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srd­ce. (gimel)

Bible21

4 V Hos­po­di­nu měj svo­ji rozkoš – on touhy tvého srd­ce na­plní!