RoháčekŽalmy34,4

Žalmy 34:4

Gimel. Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločne jeho meno!


Verš v kontexte

3 Beth. V Hos­podinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú po­kor­ní, budú sa radovať.
4 Gimel. Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločne jeho meno!
5 Daleth. Hľadal som Hos­podina, a ohlásil sa mi a vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich strachov.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

4 Gimel. Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločne jeho meno!

Evanjelický

4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!

Ekumenický

4 Oslavuj­te so mnou Hos­podina, spoločne vy­vyšuj­me jeho meno! (dálet)

Bible21

4 Se mnou Hos­po­di­na oslavujte, jeho jméno spo­lu vy­vyš­me!