RoháčekŽalmy32,2

Žalmy 32:2

Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu neni ľs­ti.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu neni ľs­ti.
3 Keď som mlčal, práh­ly moje kos­ti v mojom žalost­nom kriku deň čo deň.

späť na Žalmy, 32

Príbuzné preklady Roháček

2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu neni ľs­ti.

Evanjelický

2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta vinu, a v jeho duchu nieto ľs­ti!

Ekumenický

2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta vinu a v jeho duchu niet pod­vodu.

Bible21

2 Blaze člověku, je­muž Hos­po­dinne­počítá pro­viněnía je­hož duch je beze lsti!