RoháčekŽalmy32,1

Žalmy 32:1

Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu neni ľs­ti.
3 Keď som mlčal, práh­ly moje kos­ti v mojom žalost­nom kriku deň čo deň.

späť na Žalmy, 32

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!

Evanjelický

1 Dávidov. Vy­učujúci žalm. Blaho­slavený, komu je od­pus­tený prie­stupok a hriech pri­krytý!

Ekumenický

1 Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.

Bible21

1 Poučný žalm Davidův. Blaze to­mu, komu jsou odpuště­ny vi­nya je­hož hří­chy jsou přikry­ty.