RoháčekŽalmy31,9

Žalmy 31:9

a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.


Verš v kontexte

8 Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu
9 a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.
10 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo mi je úz­ko; moje oko zomd­lelo od trápenia, moja duša i celé moje telo.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.

Evanjelický

9 Ne­vydal si ma ne­priateľovi do rúk, na šíru plochu po­stavil si moje nohy.

Ekumenický

9 Ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa, po­stavil si mi nohy na voľné prie­s­trans­tvo.

Bible21

9 Ne­vy­dáš mě na­po­spas mé­mu nepříteli, svobodu da­ruješ no­hám mým!