RoháčekŽalmy31,8

Žalmy 31:8

Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu


Verš v kontexte

7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.
8 Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu
9 a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

8 Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu

Evanjelický

8 Jasať a radovať sa budem z Tvojej milos­ti, lebo si vzhliadol na moju biedu a po­chopil si tieseň mojej duše.

Ekumenický

8 Smiem jasať a radovať sa z tvojej milos­ti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej ties­ni.

Bible21

8 Jásat a ra­dovat se budu z tvé lásky, že jsi po­hlé­dl na mé trápení, žes po­znal mou duši upro­střed úzkosti.