RoháčekŽalmy31,3

Žalmy 31:3

Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.


Verš v kontexte

2 K tebe, Hos­podine, sa utiekam, nedaj, aby som sa musel han­biť, na veky! Vy­sloboď ma vo svojej spraved­livos­ti!
3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.
4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.

Evanjelický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho, rých­lo ma vy­trh­ni! Buď mi ochran­ným bralom a ohradeným domom, aby si ma za­chránil!

Ekumenický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.

Bible21

3 Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!