RoháčekŽalmy31,21

Žalmy 31:21

Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo s­vojom stáne pred svárom jazykov.


Verš v kontexte

20 Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!
21 Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo s­vojom stáne pred svárom jazykov.
22 Požeh­naný Hos­podin, lebo mi učinil pred­iv­nú milosť v ohradenom mes­te.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

21 Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo s­vojom stáne pred svárom jazykov.

Evanjelický

21 Ty v skrýši svojej tváre ukryješ ich pred záker­nosťou ľudí a schováš ich pod prís­treškom pred šk­riep­kou jazykov.

Ekumenický

21 Schováš ich vo svojom ú­kryte pred ľud­skou záker­nosťou. Skryješ ich vo svojom príbyt­ku pred svár­livými jazyk­mi.

Bible21

21 Skrýváš je v úkry­tu svo­jí tvářepřed lid­s­kou hrubostí, chováš je v bez­pečí svého stanupřed hádavý­mi jazyky.