RoháčekŽalmy31,20

Žalmy 31:20

Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!


Verš v kontexte

19 Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.
20 Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!
21 Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo s­vojom stáne pred svárom jazykov.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

20 Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!

Evanjelický

20 Aká hoj­ná je Tvoja dob­rota, ktorú si od­ložil tým, ktorí sa Ťa boja, do­kázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k Tebe utiekajú.

Ekumenický

20 Aká ne­smier­na je tvoja dob­rota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Pre­ukázal si ju tým, čo sa zjav­ne utiekajú k tebe.

Bible21

20 Jak ve­liká je tvá dobrota, kterou jsi za­choval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem li­dem na odiv!