RoháčekŽalmy31,19

Žalmy 31:19

Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.


Verš v kontexte

18 Hos­podine, nedopusť, aby som sa musel han­biť, lebo volám na teba. Nech sa han­bia bez­božníci, nech umĺk­nu, ­vr­hnutí do pek­la.
19 Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.
20 Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

19 Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.

Evanjelický

19 Nech onemejú lživé pery, čo v pýche a po­hŕdaní nehaneb­ne vravia proti spravod­livému.

Ekumenický

19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehaneb­ne a po­hŕdavo proti spravod­livému.

Bible21

19 Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!