RoháčekŽalmy31,17

Žalmy 31:17

Daj, aby svietila tvoja tvár na tvoj­ho služob­níka; za­chráň ma vo svojej milos­ti!


Verš v kontexte

16 V tvojej ruke moje časy. Vy­trh­ni ma z ruky mojich ne­priateľov a z moci tých, ktorí ma prena­sledujú.
17 Daj, aby svietila tvoja tvár na tvoj­ho služob­níka; za­chráň ma vo svojej milos­ti!
18 Hos­podine, nedopusť, aby som sa musel han­biť, lebo volám na teba. Nech sa han­bia bez­božníci, nech umĺk­nu, ­vr­hnutí do pek­la.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

17 Daj, aby svietila tvoja tvár na tvoj­ho služob­níka; za­chráň ma vo svojej milos­ti!

Evanjelický

17 Roz­jas­ni tvár svoju nad svojím sluhom, za­chráň ma svojou milosťou!

Ekumenický

17 Roz­jas­ni tvár nad svojím služob­níkom. Za­chráň ma svojou milosťou!

Bible21

17 Roz­jasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!