RoháčekŽalmy30,7

Žalmy 30:7

Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.


Verš v kontexte

6 Lebo na chvíľu ­tr­vá vo svojom hneve, dať život vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie.
7 Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.
8 Hos­podine, vo svojej ľúbos­ti si po­stavil môj­mu vr­chu silu; keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.

Evanjelický

7 Ja som však po­vedal, keď sa mi dob­re vodilo: Ni­kdy sa ne­sk­látim!

Ekumenický

7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.

Bible21

7 Když se mi daři­lo, říkával jsem si: „Mně se nikdy nic nestane!“