RoháčekŽalmy23,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Žalmy 23:2

Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma pop­ri tichých vodách.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier; nebudem mať nedos­tat­ku.
2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma pop­ri tichých vodách.
3 Občer­stvuje moju dušu; vodí ma po ces­tách spraved­livos­ti pre svoje meno.

späť na Žalmy, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma pop­ri tichých vodách.

Evanjelický

2 Na pas­tvách zelených ma pasie a k vodám os­viežujúcim ma pri­vádza.

Ekumenický

2 Vodí ma na zelené pas­tviny, pri­vádza ma k tichým vodám.

Bible21

2 Na ze­lených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,