RoháčekŽalmy23,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Žalmy 23:1

Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier; nebudem mať nedos­tat­ku.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier; nebudem mať nedos­tat­ku.
2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma pop­ri tichých vodách.
3 Občer­stvuje moju dušu; vodí ma po ces­tách spraved­livos­ti pre svoje meno.

späť na Žalmy, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier; nebudem mať nedos­tat­ku.

Evanjelický

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier, nebudem mať nedos­tat­ku.

Ekumenický

1 Dávidov žalm. Hos­podin je môj pas­tier, nič mi nechýba.

Bible21

1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi ne­schází.