RoháčekŽalmy19,3

Žalmy 19:3

Deň dňu hovorí slovo, a noc noci po­vedá známosť.


Verš v kontexte

2 Nebesia rozp­rávajú slávu sil­ného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje ob­loha.
3 Deň dňu hovorí slovo, a noc noci po­vedá známosť.
4 Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 Deň dňu hovorí slovo, a noc noci po­vedá známosť.

Evanjelický

3 Deň dňu odo­vzdáva zvesť, noc noci podáva po­znanie.

Ekumenický

3 Deň dňu odo­vzdáva správu, noc noci zves­tuje po­znanie

Bible21

3 Je­den den druhé­mu slovo uděluje, jedna noc druhé zje­vuje po­znání.