RoháčekŽalmy19,13

Žalmy 19:13

Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.


Verš v kontexte

12 Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.
13 Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.
14 Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.

Evanjelický

13 Kto si uvedomí po­blúdenia? Z ne­vedomých vín ma ospraved­lň!

Ekumenický

13 Kto si uvedomuje svoje po­blúdenia? Zbav ma aj skrytých vín.

Bible21

13 Kdo ale roz­po­zná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti!