RoháčekŽalmy19,12

Žalmy 19:12

Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.


Verš v kontexte

11 Žiadúc­nejšie sú nad zlato a nad množs­tvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, a ako med, tečúci z plás­tov.
12 Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.
13 Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

12 Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.

Evanjelický

12 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi na­pomínať; kto ich za­chováva, má hoj­nú od­menu.

Ekumenický

12 Na­pomínajú aj tvoj­ho služob­níka; kto ich za­chováva, od­menu hoj­nú má.

Bible21

12 Poučením jsou pro tvého služebníka, v je­jich do­držování je hojná odpla­ta.