RoháčekŽalmy18,7

Žalmy 18:7

Vo svojej úz­kos­ti som volal na Hos­podina, a úpen­livo som volal o po­moc na svoj­ho Boha. Uslyšal môj hlas zo svoj­ho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a do­stalo sa do jeho uší.


Verš v kontexte

6 boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.
7 Vo svojej úz­kos­ti som volal na Hos­podina, a úpen­livo som volal o po­moc na svoj­ho Boha. Uslyšal môj hlas zo svoj­ho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a do­stalo sa do jeho uší.
8 Vtedy sa po­hla a za­trias­la zem, a od strachu sa chvely zá­klady vr­chov a po­hybovaly sa, lebo horel hnevom.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Vo svojej úz­kos­ti som volal na Hos­podina, a úpen­livo som volal o po­moc na svoj­ho Boha. Uslyšal môj hlas zo svoj­ho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a do­stalo sa do jeho uší.

Evanjelický

7 V úz­kos­ti svojej som volal na Hos­podina, kričal som na svoj­ho Boha; zo svoj­ho chrámu počul hlas môj a môj krik pred Ním prenikol Mu k ušiam.

Ekumenický

7 V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vy­počuje môj hlas, moje výk­riky prenik­nú k jeho sluchu.

Bible21

7 Vzýval jsem Hos­po­di­na ve své úzkosti, ke své­mu Bohu křičel jsem – on ve svém chrá­mu slyšel mé volání, až k jeho uším do­le­hl můj křik.