RoháčekŽalmy18,50

Žalmy 18:50

Pre­to ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hos­podine, a tvoj­mu menu budem spievať žal­my.


Verš v kontexte

49 Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.
50 Pre­to ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hos­podine, a tvoj­mu menu budem spievať žal­my.
51 Dáva veliké spasenie svoj­mu kráľovi a činí milosť svoj­mu po­mazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

50 Pre­to ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hos­podine, a tvoj­mu menu budem spievať žal­my.

Evanjelický

50 Pre­to Ťa budem oslavovať medzi národ­mi a ospevovať Tvoje meno, Hos­podine,

Ekumenický

50 Hos­podin, pre­to ťa budem chváliť medzi národ­mi a ospevovať tvoje meno žal­mami.

Bible21

50 Pro­to tě budu chvá­lit mezi národy, tvé jméno, Hos­po­di­ne, písní oslavím!