RoháčekŽalmy18,48

Žalmy 18:48

Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.


Verš v kontexte

47 Žije Hos­podin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vy­výšený Bôh môj­ho spasenia!
48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.
49 Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.

Evanjelický

48 Boh, ktorý mi dožičil po­mstu a pod­manil mi národy,

Ekumenický

48 Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy.

Bible21

48 Bůh do­přává zadostiučinění, podmaňuje mi náro­dy,