RoháčekŽalmy18,47

Žalmy 18:47

Žije Hos­podin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vy­výšený Bôh môj­ho spasenia!


Verš v kontexte

46 synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.
47 Žije Hos­podin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vy­výšený Bôh môj­ho spasenia!
48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

47 Žije Hos­podin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vy­výšený Bôh môj­ho spasenia!

Evanjelický

47 Hos­podin žije! Požeh­naná moja skala! Vy­výšený je Boh mojej spásy.

Ekumenický

47 Nech žije Hos­podin! Nech je požeh­naná moja Skala! Nech je vy­výšený Boh, moja spása!

Bible21

47 Živ buď Hos­po­din, má ská­la buď požehnána, Bůh buď vy­výšen, má záchra­na!