RoháčekŽalmy18,46

Žalmy 18:46

synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.


Verš v kontexte

45 Len čo počuli chýr o mne, po­slúchajú ma; cudzin­ci sa mi lichot­ne koria;
46 synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.
47 Žije Hos­podin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vy­výšený Bôh môj­ho spasenia!

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

46 synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.

Evanjelický

46 Cudzin­ci väd­nú strachom a s chvením vy­chodia zo svojich zám­kov.

Ekumenický

46 Cudzin­ci ochab­nú a vy­tratia sa zo svojich bášt.

Bible21

46 Cizáci pře­de mnou už se hroutí, vrávorají ven ze svých nor!