RoháčekŽalmy18,45

Žalmy 18:45

Len čo počuli chýr o mne, po­slúchajú ma; cudzin­ci sa mi lichot­ne koria;


Verš v kontexte

44 Vy­slobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som ne­znal, mi slúži.
45 Len čo počuli chýr o mne, po­slúchajú ma; cudzin­ci sa mi lichot­ne koria;
46 synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

45 Len čo počuli chýr o mne, po­slúchajú ma; cudzin­ci sa mi lichot­ne koria;

Evanjelický

45 Na slovo ma po­slúchajú, cudzin­ci mi po­chlebujú.

Ekumenický

45 Po­slúch­nu ma na slovo, cudzin­ci sa mi budú zaliečať.

Bible21

45 Jen co mě us­lyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se pře­de mnou.