RoháčekŽalmy18,35

Žalmy 18:35

Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.


Verš v kontexte

34 moje nohy robí podob­nými nohám jelenice a po­stavuje ma na mojich výšinách.
35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.
36 A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blaho­sklon­nosť ma zveličuje.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.

Evanjelický

35 Moje ruky vy­učil boju a moje ramená na­pínať kovový luk.

Ekumenický

35 Moje ruky vy­cvičil na boj, moje ramená sú ako na­pnutý bron­zový luk.

Bible21

35 Mé paže učí, jak ob­stát v boji, mé ruce na­pínají i luk bronzový.