RoháčekŽalmy18,15

Žalmy 18:15

Po­slal svoje šípy a rozoh­nal ich, množs­tvo bles­kov hromu, a podesil ich.


Verš v kontexte

14 Vtedy za­hr­mel na nebesiach Hos­podin, a Naj­vyšší vy­dal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie.
15 Po­slal svoje šípy a rozoh­nal ich, množs­tvo bles­kov hromu, a podesil ich.
16 A ukázaly sa riečištia vôd, a od­kryly sa zá­klady okruhu sveta od tvoj­ho že­hrania, Hos­podine, od dychu ducha tvojich noz­dier.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­slal svoje šípy a rozoh­nal ich, množs­tvo bles­kov hromu, a podesil ich.

Evanjelický

15 Vy­strelil svoje šípy - rozo­sial ich, i mnohé bles­ky - zmiatol ich.

Ekumenický

15 Vy­strelil svoje šípy a rozoh­nal ich, zmiatol ich množs­tvom bles­kov.

Bible21

15 Deštěm šípů ro­ze­h­nal je, množstvím bles­ků roz­drtil!