RoháčekŽalmy146,2

Žalmy 146:2

Chváliť budem Hos­podina, kým len žijem; spievať budem svoj­mu Bohu žal­my, do­kiaľ som.


Verš v kontexte

1 Hal­lelujah! Chváľ, moja duša, Hos­podina!
2 Chváliť budem Hos­podina, kým len žijem; spievať budem svoj­mu Bohu žal­my, do­kiaľ som.
3 Nenadej­te sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý ne­má spasenia.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

2 Chváliť budem Hos­podina, kým len žijem; spievať budem svoj­mu Bohu žal­my, do­kiaľ som.

Evanjelický

2 Chváliť budem Hos­podina, do­kiaľ žijem, a spievať budem svoj­mu Bohu, do­kiaľ tu budem.

Ekumenický

2 Chváliť budem Hos­podina, kým žijem, hrať a spievať budem svoj­mu Bohu po celý život.

Bible21

2 Chvá­lit budu Hos­po­di­na ce­lý život svůj, žalmy zpívat své­mu Bo­hu, dokud jsem tu!