RoháčekŽalmy145,5

Žalmy 145:5

O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.


Verš v kontexte

4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.
5 O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.
6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

5 O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.

Evanjelický

5 Chcem uvažovať o nád­here Tvojej sláv­nej veleby, o Tvojich pred­iv­ných činoch.

Ekumenický

5 Ú­chvat­nú slávu tvojej veleby a tvoje záz­račné diela chcem ospevovať. (váv)

Bible21

5 Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích.