RoháčekŽalmy14,1

Žalmy 14:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohav­ný skutok. Neni toho, kto by činil dob­ré.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohav­ný skutok. Neni toho, kto by činil dob­ré.
2 Hos­podin po­zrel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niek­to medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha.
3 Všet­ci do­ved­na sa od­vrátili: zkazení sú. Neni toho, kto by činil dob­ré, neni ani jed­ného.

späť na Žalmy, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohav­ný skutok. Neni toho, kto by činil dob­ré.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm Dávidov. Vo svojom srd­ci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene a ohav­ne; niet ni­koho, kto by robil dob­re!

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonos­ne a ohav­ne, niet ni­koho, kto by konal dob­ro.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen mys­lí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dob­ro ko­nal by!