RoháčekŽalmy137,9

Žalmy 137:9

Blaho­slavený ten, kto po­chytí a roz­razí tvoje deti o skalu.


Verš v kontexte

7 Pamätaj, Hos­podine, synom Edoma na deň Jeruzalema, ktorí hovorili: Roz­bor­te, roz­bor­te v ňom všet­ko až do zá­kladu!
8 Dcéro Babylona, ty, k­torá máš byť spustošená! Blaho­slavený ten, kto ti od­platí to, čo si nám urobila zlého!
9 Blaho­slavený ten, kto po­chytí a roz­razí tvoje deti o skalu.

späť na Žalmy, 137

Príbuzné preklady Roháček

9 Blaho­slavený ten, kto po­chytí a roz­razí tvoje deti o skalu.

Evanjelický

9 Blaho­slavený, kto tvoje deti po­chytí a o skalu rozt­ries­ka.

Ekumenický

9 Blažený, kto tvoje deti po­chytá a rozt­ries­ka o skalu.

Bible21

9 Blaze to­mu, kdo tvé dě­ti uchopía o skálu je roz­razí!