RoháčekŽalmy137,8

Žalmy 137:8

Dcéro Babylona, ty, k­torá máš byť spustošená! Blaho­slavený ten, kto ti od­platí to, čo si nám urobila zlého!


Verš v kontexte

7 Pamätaj, Hos­podine, synom Edoma na deň Jeruzalema, ktorí hovorili: Roz­bor­te, roz­bor­te v ňom všet­ko až do zá­kladu!
8 Dcéro Babylona, ty, k­torá máš byť spustošená! Blaho­slavený ten, kto ti od­platí to, čo si nám urobila zlého!
9 Blaho­slavený ten, kto po­chytí a roz­razí tvoje deti o skalu.

späť na Žalmy, 137

Príbuzné preklady Roháček

8 Dcéro Babylona, ty, k­torá máš byť spustošená! Blaho­slavený ten, kto ti od­platí to, čo si nám urobila zlého!

Evanjelický

8 Dcéra babylon­ská, ty ničiteľka! Blaho­slavený, kto ti od­platí za to, čo si nám spôsobila.

Ekumenický

8 Dcéra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti pri­merane od­platí, čo si nám spôsobila!

Bible21

8 Ó dce­ro Babylonská, budeš zničena! Blaze to­mu, kdo ti odplatíza všech­na naše příkoří!