RoháčekŽalmy131,1

Žalmy 131:1

Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hos­podine, ne­po­z­dvih­lo sa moje srd­ce ani sa ne­povýšily moje oči, jako ani nej­dem za veľkými vec­mi a ne­možnými pre mňa.


Verš v kontexte

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hos­podine, ne­po­z­dvih­lo sa moje srd­ce ani sa ne­povýšily moje oči, jako ani nej­dem za veľkými vec­mi a ne­možnými pre mňa.
2 Ale is­teže som upokojoval a tíšil svoju dušu jako od­lúčené dieťa pri jeho mat­ke. Jako od­lúčené dieťa je u mňa moja duša.
3 Iz­raelu, čakaj na Hos­podina od tohoto času až na veky.

späť na Žalmy, 131

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hos­podine, ne­po­z­dvih­lo sa moje srd­ce ani sa ne­povýšily moje oči, jako ani nej­dem za veľkými vec­mi a ne­možnými pre mňa.

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. Dávidova. Hos­podine, moje srd­ce nie je pyšné a moje oči nie sú hr­dé; nej­dem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa pred­iv­né.

Ekumenický

1 Pút­nic­ká Dávidova pieseň. Hos­podin, moje srd­ce nie je pyšné, moje oči nie sú hr­dé. Nej­dem za veľkými vecami ani za tým, čo ne­môžem do­siah­nuť.

Bible21

1 Davi­dova poutní píseň. Nemám, Hos­po­di­ne, srd­ce naduté, povýšeným zra­kem ne­roz­hlížím se. Do niče­ho přeh­naného se nepouštím, do niče­ho, co je nad mé možnosti.