RoháčekŽalmy130,3

Žalmy 130:3

Ak budeš hľadieť na ne­právos­ti, Hospodine, Pane, kto ob­stojí?


Verš v kontexte

2 Pane, počuj môj hlas! Nech po­zorujú tvoje uši na hlas mojich po­kor­ných prosieb!
3 Ak budeš hľadieť na ne­právos­ti, Hospodine, Pane, kto ob­stojí?
4 Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli.

späť na Žalmy, 130

Príbuzné preklady Roháček

3 Ak budeš hľadieť na ne­právos­ti, Hospodine, Pane, kto ob­stojí?

Evanjelický

3 Ak budeš počítať ne­právos­ti, Hos­podine, Pane, kto ob­stojí?

Ekumenický

3 Ak si budeš, Hos­podin, v pamäti uchovávať ne­právos­ti, Pane, kto ob­stojí?

Bible21

3 Bu­deš-li, Pane, připo­mínat viny, kdo, Hos­po­di­ne, ob­sto­jí?