RoháčekŽalmy130,1

Žalmy 130:1

Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Z hl­bín volám na teba, Hos­podine.


Verš v kontexte

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Z hl­bín volám na teba, Hos­podine.
2 Pane, počuj môj hlas! Nech po­zorujú tvoje uši na hlas mojich po­kor­ných prosieb!
3 Ak budeš hľadieť na ne­právos­ti, Hospodine, Pane, kto ob­stojí?

späť na Žalmy, 130

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Z hl­bín volám na teba, Hos­podine.

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hl­bokos­ti volám k Tebe, Hos­podine,

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hos­podin.

Bible21

1 Poutní píseň. Z hlu­bin, Hos­po­di­ne, vo­lám tě,