RoháčekŽalmy125,5

Žalmy 125:5

Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta za­vedie Hos­podin s činiteľmi ne­právos­ti. - Po­koj na Iz­raela!


Verš v kontexte

3 Lebo nebude spočívať ber­la bez­božnos­ti na údele spraved­livých, aby ne­vy­streli spraved­liví svojich rúk po ne­právos­ti.
4 Učiň dob­re, Hos­podine, dob­rým a tým, ktorí priami vo svojich srd­ciach!
5 Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta za­vedie Hos­podin s činiteľmi ne­právos­ti. - Po­koj na Iz­raela!

späť na Žalmy, 125

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta za­vedie Hos­podin s činiteľmi ne­právos­ti. - Po­koj na Iz­raela!

Evanjelický

5 No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé ces­ty, nech Hos­podin zaženie i s páchateľmi ne­právos­tí! Po­koj nad Iz­raelom!

Ekumenický

5 Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké ces­ty, Hos­podin zaženie aj s páchateľmi ne­právos­ti! Po­koj nad Iz­raelom!

Bible21

5 Ty, kdo se ob­racejí k cestám klikatým, takové Hos­po­din za­pudí se zločinci! Pokoj Iz­rae­li!