RoháčekŽalmy121,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Žalmy 121:7

Hos­podin ťa bude os­tríhať od všet­kého zlého; bude os­tríhať tvoju dušu.


Verš v kontexte

6 Nebude ťa biť vod­ne sln­ko ani mesiac vnoci.
7 Hos­podin ťa bude os­tríhať od všet­kého zlého; bude os­tríhať tvoju dušu.
8 Hos­podin ťa bude os­tríhať, keď budeš vy­chádzať i vchádzať od­teraz až na veky.

späť na Žalmy, 121

Príbuzné preklady Roháček

7 Hos­podin ťa bude os­tríhať od všet­kého zlého; bude os­tríhať tvoju dušu.

Evanjelický

7 Chrániť ťa bude Hos­podin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu.

Ekumenický

7 Hos­podin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.

Bible21

7 Hos­po­din tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.