RoháčekŽalmy121,5

Žalmy 121:5

Hos­podin je tvojím strážcom. Hos­podin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.


Verš v kontexte

4 Hľa, ned­rieme a ne­spí ten, ktorý os­tríha Iz­raela.
5 Hos­podin je tvojím strážcom. Hos­podin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.
6 Nebude ťa biť vod­ne sln­ko ani mesiac vnoci.

späť na Žalmy, 121

Príbuzné preklady Roháček

5 Hos­podin je tvojím strážcom. Hos­podin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.

Evanjelický

5 Hos­podin je tvojím ochran­com, Hos­podin ti je clonou po pravici;

Ekumenický

5 Hos­podin je tvoj strážca. Hos­podin je ti záštitou po pravici.

Bible21

5 Hos­po­din je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín.