RoháčekŽalmy119,162

Žalmy 119:162

Radujem sa tvojej reči jako ten, kto našiel veľkú korisť.


Verš v kontexte

161 Šin. Kniežatá ma prena­sledujú bez príčiny; ale moje srd­ce sa strachuje tvoj­ho slova.
162 Radujem sa tvojej reči jako ten, kto našiel veľkú korisť.
163 Nenávidím falše a mám ju v ohav­nos­ti; ale milujem tvoj zákon.

späť na Žalmy, 119

Príbuzné preklady Roháček

162 Radujem sa tvojej reči jako ten, kto našiel veľkú korisť.

Evanjelický

162 Ja sa radujem Tvojej reči ako ten, ktorý hoj­nú korisť na­chádza.

Ekumenický

162 Z tvojej reči sa radujem ako ten, kto na­chádza hoj­nú korisť.

Bible21

162 Ze tvých výroků mám to­lik radosti, jako bych našel poklad nej­dražší.