RoháčekŽalmy118,11

Žalmy 118:11

Ob­kľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.


Verš v kontexte

10 Ob­kľúčily ma všet­ky národy, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.
11 Ob­kľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.
12 Ob­kľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hos­podinovom ich po­sekám.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­kľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.

Evanjelický

11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

Ekumenický

11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili zo­všadiaľ, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.

Bible21

11 Znovu a znovu mě obklíči­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil.