RoháčekŽalmy116,8

Žalmy 116:8

Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, moje oko si za­chránil od sl­zy, moju nohu od kles­nutia.


Verš v kontexte

7 Na­vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin ti učinil dob­ro­denie.
8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, moje oko si za­chránil od sl­zy, moju nohu od kles­nutia.
9 Budem chodiť pred Hos­podinom v zemi živých.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, moje oko si za­chránil od sl­zy, moju nohu od kles­nutia.

Evanjelický

8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Ekumenický

8 Za­chránil si ma pred sm­rťou, moje oko pred sl­zami, moju nohu pred úrazom.

Bible21

8 Ty jsi mě za­chránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.