RoháčekŽalmy116,5

Žalmy 116:5

Hos­podin je milostivý a spraved­livý, a náš Bôh sa zľutováva.


Verš v kontexte

4 Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!
5 Hos­podin je milostivý a spraved­livý, a náš Bôh sa zľutováva.
6 Hos­podin os­tríha pros­tých. Bol som zbiedený, a po­mohol mi.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

5 Hos­podin je milostivý a spraved­livý, a náš Bôh sa zľutováva.

Evanjelický

5 Milos­tivý je Hos­podin a spravod­livý, náš Boh sa zľutováva.

Ekumenický

5 Hos­podin je milos­tivý a spravod­livý, náš Boh sa zľutúva.

Bible21

5 Mi­lostivý je Hos­po­din a spravedlivý, ano, náš Bůh je sou­citný.