RoháčekŽalmy116,19

Žalmy 116:19

vo dvoroch domu Hos­podinov­ho, pro­stred teba, Jeruzaleme. Hal­lelujah!


Verš v kontexte

17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.
18 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,
19 vo dvoroch domu Hos­podinov­ho, pro­stred teba, Jeruzaleme. Hal­lelujah!

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

19 vo dvoroch domu Hos­podinov­ho, pro­stred teba, Jeruzaleme. Hal­lelujah!

Evanjelický

19 v ná­dvoriach domu Hos­podinov­ho i v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!

Ekumenický

19 v nádvoriach domu Hos­podina, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!

Bible21

19 v Hos­po­di­nově do­mě, na jeho dvoře, uprostřed te­be, Jeruzaléme! Haleluja!