RoháčekŽalmy116,14

Žalmy 116:14

Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.


Verš v kontexte

13 Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.
14 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.
15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

14 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.

Evanjelický

14 Ja spl­ním svoje sľuby Hos­podinovi pred všet­kým Jeho ľudom.

Ekumenický

14 Čo som Hos­podinovi sľúbil, spl­ním pred všet­kým jeho ľudom.

Bible21

14 Své sli­by Hos­po­di­nu vyplním, spatří to vše­chen jeho lid.