RoháčekŽalmy116,13

Žalmy 116:13

Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.


Verš v kontexte

12 Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!
13 Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.
14 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

13 Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.

Evanjelický

13 Po­z­dvih­nem kalich spasenia a vzývať budem meno Hos­podinovo.

Ekumenický

13 Po­z­dvih­nem kalich spásy a budem vzývať meno Hos­podina.

Bible21

13 Po­zvednu ka­lich spasení, uctívat budu jméno Hos­po­din!