RoháčekŽalmy116,12

Žalmy 116:12

Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!


Verš v kontexte

11 Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.
12 Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!
13 Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

12 Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!

Evanjelický

12 Čím sa od­mením Hos­podinovi za všet­ky Jeho dob­ro­denia voči mne?

Ekumenický

12 Čím sa od­vďačím Hos­podinovi za všet­ko dob­ré, čo mi urobil?

Bible21

12 Jak se Hos­po­di­nu od­vděčímza všech­no dob­ro­diní, jež mi uči­nil?